מהי פסיכותרפיה?

פסיכותרפיה הינו השם המקצועי למה שאנשים מכנים "טיפול פסיכולוגי". המילה מורכבת משתי מילים: פסיכו= נפש, ו-תרפיה= טיפול. זהו טיפול הנעשה על פי רוב באמצעות שיחות. הראשון לעסוק בכך היה פרויד שתגליתו הגדולה ביותר, עוד יותר מרבות מהבנותיו לגבי החלקים השונים בנפש, הייתה שדיבור הינו דבר מרפא. פרויד היה הראשון להבין ששיחה הינה כלי תרפויטי (טיפולי) ובנה פרוטוקולים ברורים להבניית השיח הטיפולי. פרוטוקולים אלה כמובן השתכללו והשתנו מאד במרוצת 100 השנים שעברו מאד, אך הבסיס לרוב שיטות הטיפול הנפשי הלא תרופתי הינו דיבור- קשר מילולי בין המטפל והמטופל. טיפול יכול להעשות במגוון רב מאד של גישות. יש לי ידע רב בגישות ומודלים שונים בטיפול ואני משלבת בינהם בכדי להתאים את הטיפול אופן המיטבי ביותר למטופל. ניתן להיעזר בפסיכותרפיה לטיפול במגוון רחב של בעיות כמו דכאון, משברים מסוגים שונים, דימוי עצמי נמוך, חרדה, בעיות חברתיות, קשיים זוגיות ועוד.

מהו טיפול פסיכותרפי?

טיפול פסיכותרפי יכול על פי חוק לתת רק אדם שהוכשר לכך מקצועית ושהכשרתו מוכרת על ידי המדינה (פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים באומנות). יש משמעות רבה לתעודות ולרישיון מוכר רשמית במיוחד בתחום רגיש זה בו המטופל מאפשר למטפל לגעת בנפשו, שכן אדם לא מיומן עלול חלילה לגרום אף לנזק.
מטרתו הראשונה והעיקרית של הטיפול היא יצירת שינוי. טיפול שאינו מצליח לייצר שינוי אינו טיפול יעיל. לשם השגת מטרה זו ישנם מסגרת וכללים ברורים לטיפול הפסיכותרפויטי. אמנם אמצעי הטיפול העיקרי הינו דיבור, אך אין מדובר בשיחת חולין. למטפלים מוסמכים כלים מקצועיים המאפשרים להם להפוך את השיח המתנהל בטיפול לכזה המייצר תובנות ושינוי. כמו כן ישנה התחייבות לחיסיון על תוכן הדברים הנאמרים בטיפול בכדי לשמור על הפרטיות של המטופל, וכמובן שעל הטיפול להתנהל במקום מוסדר (על פי רוב קליניקה) המאפשרים תחושת מוגנות למטופל/ת ופניות רגשית של שני הצדדים.